ZKS - Zbraslavská kulturní společnost


 

Zbraslavská kulturní společnost

                      Vítáme Vás na internetových stránkách občanského sdružení Zbraslavská kulturní společnost, která se od svého vzniku v roce 1991 aktivně podílí na organizování společenského a kulturního života na Zbraslavi na základě principu dobrovolnické práce svých členů. I když původní záměr vzniku společnosti byl širší, v současnosti je hlavní činností hraní ochotnického loutkového (soubor Rolnička) a činoherního (soubor Divadlo Jana Kašky) divadla pro děti i dospělé.    

Mimo divadelní činnost Zbraslavská kulturní společnost organizuje akce pro děti (karnevaly, dětské dny, vánoční besídky) i pro dospělé (taneční zábavy), pořádá výstavy s regionálním zaměřením, spolupořádá různé kulturní akce (divadelní přehlídka jednoaktových her Kaškova Zbraslav), ve spolupráci s Asociací divadelních amatérů zajišťuje Pražskou přehlídku amatérského divadla, podílí se na zajištění festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav a dalších akcí na Zbraslavi (Zbraslavské vánoce, Zbraslavské forbíny).

Existence společnosti je zcela spjata s budovou Divadla Jana Kašky. Členové společnosti se podíleli projekčně i fyzickou prací na její výstavbě v osmdesátých létech minulého století i na její obnově po povodni v srpnu 2002. Budova divadla díky své univerzální konstrukcí jeviště umožňuje hraní loutkového divadla všemi druhy loutek, inscenování činoherních her, pořádání koncertů i tanečních vystoupení. Díky dostavbě objektu zázemí získali divadelní ochotníci vhodné prostory pro uložení loutek, kulis, rekvizit a kostýmů.

Činnost společnosti je založena na dobrovolné práci členů. Veškeré finanční příjmy ze vstupného jsou použity na zajištění divadelního provozu, údržbu a obnovu divadelního technického zařízení. Zbraslavská kulturní společnost se pravidelně přihlašuje se svými projekty do grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění či městské části Praha - Zbraslav.

Pokud se i vy chcete podílet na kulturním životě na Zbraslavi, rádi vás uvítáme v našich řadách. Zbraslavská kulturní společnost má nyní přes 80 členů, a to nejen z řad zbraslavských občanů, ale i přespolních.  

Filip Toušek, předseda Zbraslavská kulturní společnosti

 


 

 


Zbraslav

24.04.2010 23:24

Město, kde hrajeme

21.10.2009 00:00 Asi 14 km od středu Prahy leží na soutoku Berounky a Vltavy Zbraslav, kdysi výletní městečko, které se v roce 1974 stalo součástí hlavního města. Dnešní městskou část Praha – Zbraslav tvoří vedle původní Zbraslavi i dříve samostatné obce a lokality Záběhlice, Žabovřesky...

—————


ZÁZNAM  PAŠIJE  2011